van de Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) / Gaven Delen van de Ontmoetingskerk te Heerde.

(Werelddiaconaat is door de Diaconie gedelegeerd naar de werkgroep ZWO.)
Het doel van de werkgroep is de gemeente betrekken bij haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd* door mee te leven met, financiële steun te geven aan en solidair te zijn met de partners van Kerk in Actie.
(* wereldwijd = buiten Europa, Europa is het werkgebied van de Diaconie)

De taken van de werkgroep
a. meewerken aan de kerkdienst Werelddiaconaat,
b. gemeenteactiviteiten,
c. geldwerving,
d. voorlichting.

Betrekken van de gemeente bij haar roeping
Dit doel realiseert de werkgroep door in samen werking met Kerk in Actie een project te kiezen. De afgelopen jaren is gebleken dat een verbintenis van drie jaar aan een project aansluit bij de behoefte van de werkgroep en gemeente. De bekendheid van het project en de verdieping komt dan beter tot zijn recht. De keuze van het project komt samen met de gemeente tot stand.

Projectkeuze
In 2015 is de keus gevallen op het project Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar. (voorheen Birma).

Financiële steun
Voor de ondersteuning aan het project in Myanmar is een overeenkomst aangegaan met Kerk in Actie waarin een financiële bijdrage is toegezegd. Voor 2015 en 2016 is dit €3.000 per jaar en voor 2017 €3.500.

Activiteiten, financiën en voorlichting
De werkgroep organiseert diverse fondswervingsactiviteiten, zoals een fiets-autotocht op Hemelvaartsdag, een wereldmaaltijd, de boekenkar (uitlenen en verkoop van boeken) en medewerking aan de jaarlijkse Activiteitendag. Ook collectes en giften van gemeenteleden dragen bij aan de inkomsten. Tijdens de diverse activiteiten geven we voorlichting over het project door bijv film- en foldermateriaal. Ook schrijven we regelmatig in het Ontmoetingsblad en werken we mee aan de Zondag Werelddiaconaat.

Projectinformatie Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar
Op de website van Kerk in Actie staat uitgebreide informatie over het door ons gesteunde project. Hieronder een samenvatting.

Eindelijk buitenshuis

In Myanmar hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn, nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. Toch is meer dan vijftig procent van hen in principe in staat om te werken en zouden ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. The Leprosy Mission International is een christelijke organisatie die oorspronkelijk werkte voor leprapatiënten, maar zet zich nu ook breder in voor gehandicapten. Zij krijgen vakonderwijs of microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. TLMI probeert werkplekken te creëren bij grotere bedrijven, werkplaatsen en markten en biedt daarnaast medische zorg. Kinderen met handicaps krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te komen.

Gehandicapte kinderen
Bijna de helft van de gehandicapte kinderen in Myanmar gaat nooit naar school. Samen met het Ministerie van Onderwijs stimuleert TLMI dat kinderen met een handicap op normale scholen terecht komen, omdat de speciale scholen meestal te ver weg zijn. Kinderen die toch speciaal onderwijs nodig hebben, kunnen hiervoor terecht bij de centra van TLMI-Myanmar. Op de website van Kerk in Actie staat een volledig overzicht van de activiteiten die TLMI ontwikkelt, zoals voorlichting aan ouders.

aangepaste fiets

Centra voor gehandicapten
TLMI heeft zeventien centra voor gehandicapten opgezet. Daar wordt niet alleen de noodzakelijke zorg en revalidatie geboden, maar worden mensen met een handicap, geholpen met hun re-integratie of integratie in de gemeenschap. In de centra leren zij een vak. Zij krijgen kleine leningen om hun eigen bedrijfje op te zetten. Ook krijgen ze medische hulp om deel te kunnen nemen aan trainingen en werk.

Met de bijdrage van Kerk in Actie kunnen driehonderd gehandicapten via vakonderwijs, financiële steun en medische zorg hun inkomsten en levensomstandigheden verbeteren.Delen: 


Volg ons op Facebook

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 09.30 uur samen in de Ontmoetingskerk.
Voor samenkomsten die in de avond plaatsvinden: zie onder diensten.

Adres kerk

Kanaalstraat 21
8181 HT Heerde

 

 

  

0

Winkelwagen