Predikantsplaats vacant

Met het vertrek van dominee Hanneke Diermanse naar Bathmen/Okkenbroek in januari 2020 is de gemeente vacant. 

Invulling van de vacanteplaats, de keuze van de kerkenraad

Wij zoeken een predikant en kerkelijk werker die samen verantwoordelijkheid voelen, de gemeente dienen, verbinden en inspireren.

Wij leggen onze focus op de toekomst van onze kerk. Wij kiezen daarom voor een predikant die zich richt op nieuwe vormen van vieren en kerk zijn. Een predikant die de toekomstige generatie, de jeugd en hun ouders, aanspreekt en bij de kerk weet te betrekken. Daarnaast kiezen we ervoor een kerkelijk werker aan te stellen met een primaire focus op ouderenpastoraat.

Ingrediënten voor een profielschets predikant
Wij zijn op zoek naar een predikant die naast de pastorale taken:

 • durft te experimenteren met nieuwe vormen van kerk-zijn
 • de bijbelse boodschap in hedendaagse taal brengt en deze verbindt met het dagelijks leven
 • vaardig is met (nieuwe vormen van) sociale media
 • vorming en toerusting verzorgt voor de verschillende doelgroepen en deze ondersteunt, adviseert en stimuleert
 • de jongere leeftijdsgroepen aanspreekt
 • meedenkt over het te voeren beleid binnen onze gemeente
 • meedenkt over de plaats van onze gemeente in de samenleving, met name ook in missionair en diaconaal opzicht, hier en wereldwijd

Ingrediënten voor een profielschets kerkelijk werker

 Wij zoeken een kerkelijk werker: 

 • Een man of vrouw die belijdend en meelevend lid is van een Protestantse Gemeente 
 • Iemand die binnen redelijke afstand van Heerde woont, of bereid is op redelijke afstand te gaan wonen

Wij vragen: 

 • Hbo-opleiding theologie, met uitstroomprofiel pastoraal werk 
 • Inschrijving in het register kerkelijk werkers 

Taakomschrijving: 

 • Pastorale begeleiding in crisissituaties
 • Stervensbegeleiding, leiden van rouwdiensten en de nazorg 
 • Participeren in en adviseren van de werkgroep pastoraat 
 • Begeleiden van gesprekskringen met een pastoraal karakter 
 • Een aantal keren per jaar voorgaan in een kerkdienst  

Hoofdtaak is het pastoraat aan de oudere leeftijdsgroep

Beroepingscommissie/sollicitatiecommissie

Hierboven staan de ingrediënten voor de profielschetsen van predikant en kerkelijk werker.
Het is de bedoeling dat de beroepingscommissie (voor een predikant) en de sollicitatiecommissie (voor een kerkelijk werker) zich hierover buigen en een profiel maken. Vervolgens zullen beide profielen met het moderamen worden besproken.

De beroepingscommissie voor een predikant zal bestaan uit:

 • een ouderling kerkrentmeester
 • een diaken
 • 4 personen in de leeftijd van 18 – 55 jaar (waarvan 1 persoon uit de werkgroep jeugd)
 • 2 gemeenteleden van 55 +
 • de consulent (ds. Ida Boersma)

Sollicitatiecommissie voor een kerkelijk werker zal bestaan uit:

 • een ouderling-kerkrentmeester
 • een lid van de werkgroep Pastoraat
 • 2 gemeenteleden van 55 +Delen: 


Volg ons op Facebook

Samenkomsten

Tijdens de Corona-periode kunt u iedere zondag om 10:00 uur rechtstreeks de dienst vanuit de Ontmoetingskerk volgen.

Adres kerk

Kanaalstraat 21
8181 HT Heerde

 

 

  

0

Winkelwagen