Secretaris College van Kerkrentmeesters (CvK)

Na 9½ jaar met veel plezier als secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de Ontmoetingskerk (CvK) te hebben gefungeerd, stop ik per 1 januari 2018.

Het CvK is daarom, met spoed, op zoek naar een nieuwe secretaris die met enthousiasme en betrokkenheid het CvK wil gaan ondersteunen. Het CvK beheert de personele, financiële en infrastructurele middelen van de Ontmoetingskerk. Het huidige CvK bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een eerste en tweede penningmeester, een boekhouder en een aantal leden met verschillende expertises. Het CvK vergadert maandelijks in de avonduren in de Ontmoetingskerk.

Werkzaamheden van de secretaris CvK (ong. 8-10 uur/maand):
– inhoudelijke ondersteuning;
– (mede) opstellen, bewaken en archiveren van documenten zoals vergaderstukken, vergaderplanning en jaarplan;
– voorbereiden van de maandelijkse vergaderingen: agenda opmaken i.s.m. met de voorzitter, stukken verzamelen en het verzorgen van de verzending van de stukken;
– kort verslag/actiepuntenlijst maken van de vergadering en deze naar de leden sturen;
– overige voorkomende, vaak incidentele werkzaamheden: een mail of brief versturen, met de koster huishoudelijke/praktische zaken regelen, verzorgen van de jaarlijkse kerstattenties etc.

Vind jij of u het leuk om in concrete zin en met een leuke en actieve club mensen een bijdrage te leveren aan het beheer van de Ontmoetingskerk, neem dan (ook als je een beetje twijfelt) contact met mij op: Hendrieke Jonkers, tel. 06-55745221.

Mede namens het College van Kerkrentmeesters alvast van harte bedankt!Delen: 


Volg ons op Facebook

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10.00 uur samen in de Ontmoetingskerk.
Voor samenkomsten die in de avond plaatsvinden: zie onder diensten.

Adres kerk

Kanaalstraat 21
8181 HT Heerde